Zabezpieczenie powierzchni betonu jest jedną ze specjalizacji firmy REKMA, która zajmuje się wykonywaniem różnych prac na nawierzchniach betonowych i asfaltowych. Natrysk hydrofobowy zapewnia ochronę powierzchniową betonu przed różnymi szkodliwymi czynnikami.

Należy zauważyć, że konstrukcje betonowe są narażone na działanie środowisk agresywnych. Ochrona powierzchniowa betonu ma na celu ograniczenie lub odcięcie dostępu czynników szkodliwych od powierzchni konstrukcji betonowej, dzięki czemu dochodzi do zwiększenia odporności tej konstrukcji.

Firma REKMA wykonuje natryski środkami hydrofobowymi i hydrofilowymi na powierzchni betonu wykorzystując produkty renomowanych producentów.

 

Natryski środkami hydrofobowymi i hydrofilowymi

Firma REKMA świadczy usługi związane z wykonaniem impregnacji nawierzchni betonowych oraz żelbetowych w budownictwie komunikacyjnym. Hydrofobizacja ma na celu ochronę nawierzchni przed szkodliwym działaniem wody, mrozu, środków odladzających, chemikaliów, paliw i olejów. To proces, który polega na nasyceniu powierzchni betonu substancjami chemicznymi. Preparat ma ochronić nawierzchnię,  która została zabezpieczona, przed zwilżaniem przez wodę. Natrysk hydrofobowy to najczęściej stosowana metoda, choć wyróżnić można również inne sposoby nanoszenia preparatów.

Impregnacja polega na nasyceniu betonu specjalistycznymi preparatami polimerowymi o niskiej lepkości. Proces jest skomplikowany. Zastosowany preparat najpierw wnika w głąb betonu, a następnie ulega spolimeryzowaniu. Działanie to ma na celu korzystne wpłynięcie na cechy fizyczne oraz chemiczne betonu.

Impregnaty hydrofobowe: tworzą powłoki na ścianach porów, penetrują beton, są środkami o konsystencji ciekłej.

Firma REKMA wykonuje natrysk hydrofobowy zawsze preparatem wysokiej jakości. Jaki powinien być odpowiedni impregnat hydrofobowy? Przede wszystkim musi głęboko przenikać w pory betonu (dlatego nie powinien być zbyt lepki, o niewielkim napięciu powierzchniowym), nie może zmieniać wyglądu betonu, ani tworzyć żadnych powłok na betonie, pokrywać zarysowań. Najważniejsze jest, aby zastosowany preparat skutecznie zabezpieczał powierzchnię w warunkach działania substancji szkodliwych – wilgoci oraz środowisk gazowych.

Natrysk hydrofobowy może być zastosowany na różnych nawierzchniach betonowych, między innymi prefabrykatach, płytach lotniskowych i drogowych.

 

Kiedy warto zastosować natrysk hydrofobowy?

Zastosowanie preparatów wnikających w głąb betonu oraz wiążących się z jego składnikami niezbędne jest w związku z charakterystycznymi właściwościami niektórych powierzchni betonowych – porowatymi i wykazującymi zwiększoną chłonność. W przypadku wystąpienia kapilarnego podciągania wody może dojść nie tylko do powstania widocznych zmian, jak plamy oraz wykwity, ale także niszczenia powierzchni w związku ze zmiennymi temperaturami, powtarzającymi się cyklami zamrażania i rozmrażania.

Preparaty hydrofobowe nie powinny wpływać na paroprzepuszczalność oraz kolor powierzchni betonu.

Po zastosowaniu preparatu hydrofobowego powierzchnia jest chroniona przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.

Zasadniczo wyróżnić można dwa rodzaje materiałów hydrofobowych:

  • bezrozpuszczalnikowe, powstałe na bazie mikroemulsji silikonowych,
  • rozpuszczalnikowe, powstałe na bazie silanów i siloksanów.

Na marginesie należy dodać, że wśród środków ochrony powierzchni betonowych poza preparatami hydrofobowymi wyróżnić można preparaty konsolidujące podłoże oraz preparaty nadające odporność na zabrudzenia.

Firma REKMA kompleksowo zajmuje się utrzymaniem, a także konserwacją nawierzchni betonowych przy użyciu innowacyjnych materiałów, z zastosowaniem nowoczesnej technologii. Wykonywanie natrysków środkami hydrofobowymi i hydrofilowymi na nawierzchniach betonowych jest jedną z jej specjalizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą oraz do kontaktu z nami!

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.